Program PAD
den od - do akce
Neděle 14.9. 12:00 6:00 18:00   ubytování
18:00 1:00 19:00   večeře
Pondělí 15.9. 7:30 0:30 8:00   snídaně
8:00 4:00 12:00   registrace, ubytování
12:00 1:45 13:45   oběd
13:45 0:15 14:00   zahájení PAD 2008
14:00 0:30 14:30   1; Dobai: Design for delay testability of asynchronous digital circuits, (doc.RNDr. Elena Gramatová, CSc.)
14:30 0:30 15:00   2; Balach: Diagnostický systém pro obvod realizovaný na FPGA, (prof. Ing. Ondřej Novák, CSc)
15:00 0:30 15:30   3; Kvasnička: FPGA Bitstream Analysis and Emulation of SEU Effect, (Doc. Ing. Hana Kubátová, Csc.)
15:30 0:30 16:00   4; Rozkovec: Koncept rekonfigurovatelné testovací architektury pro FPGA obvody, (prof. Ing. Ondřej Novák, CSc)
16:00 0:30 16:30   přestávka (Coffee break)
16:30 0:30 17:00   5; Straka: Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám, (doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc.)
17:00 0:30 17:30   6; Herrman: Identifikace testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT, (Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc.)
17:30 0:30 18:00   7; Jeníček: Nový kompresní algoritmus pro systém COMPAS, (prof. Ing. Ondřej Novák)
18:00 1:30 19:30   večeře
19:30 0:30 20:00   8; Škarvada: Optimalizace testu pro nízký příkon, (Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc.)
20:00 0:30 20:30   9; Varchola: Design and Evaluation of Optimized FPGA IP-Cores for Cryptography, (Doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.)
Úterý 16.9. 7:30 0:30 8:00   snídaně
8:00 0:30 8:30   10; Kloub: Architektura systému pro dynamicky rekonfigurovatelný komunikační terminál, (doc.Ing. Hana Kubátová, CSc.)
8:30 0:30 9:00   11; Kohout: Architektury číslicových systémů využívající princip samoadaptace, (Ing. Martin Daněk, PhD)
9:00 0:30 9:30   12; Žádník: Optimalizace monitorování síťových toků, (doc.Ing.Lukáš Sekanina, Ph.D.)
9:30 0:30 10:00   přestávka (Coffee break)
10:00 0:30 10:30   13; Žaloudek: Sebereplikace ve výpočetních systémech, (doc.Ing.Lukáš Sekanina, Ph.D.)
10:30 0:30 11:00   14; Slaný: Evoluční adaptace prediktorů v reálném čase, (Doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.)
11:00 0:30 11:30   15; Vašíček: Adaptivní hardware na bázi vyvíjejících se obvodů, (Doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.)
11:30 0:30 12:00   16; Gajda: Návrh číslicových obvodů, (Doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.)
12:00 2:00 14:00   oběd
14:00 4:00 18:00   kulturní program
18:00 1:30 19:30   večeře
19:30 1:30 21:00   jednání programového výboru
Středa 17.9. 7:30 0:30 8:00   snídaně
8:00 0:30 8:30   17; Ježková: Výzkum metodiky zlepšení přístupnosti pro vyhledávání a synchronizaci vybraných typů multimédií, (prof. Ing. Karel Vlček, CSc.)
8:30 0:30 9:00   18; Přívozník: Analýza metod intervalové aritmetiky pro řešení soustav lineárních rovnic, (Doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc.)
9:00 0:30 9:30   19; Paška: Embedded Software Development with Dynamically Typed Languages, (Doc. Ing. Stanislav Racek, CSc)
9:30 0:30 10:00   přestávka (Coffee break)
10:00 2:00 12:00   vyhodnocení
12:00 1:30 13:30   oběd