Výbory

Organizační výbor

Zdeněk Plíva, TU v Liberci
Ondřej Novák, TU v Liberci
Jiří Jeníček, TU v Liberci
Martin Rozkovec, TU v Liberci

Programový výbor

Michal Bidlo, VUT v Brně
Martin Daněk, ÚTIA AV ČR
Vladimír Drábek, VUT v Brně
Miloš Drutarovský, TU v Košiciach
Karel Dudáček, ZČU v Plzni
Petr Fišer, ČVUT v Praze
Elena Gramatová, SAV Bratislava
Jiří Jaroš, VUT v Brně
Jan Kořenek, VUT v Brně
Zdeněk Kotásek, VUT v Brně
Hana Kubátová, ČVUT v Praze
Róbert Lórencz, ČVUT v Praze
Ondřej Novák, TU v Liberci
Lubimír Plavec, ASICentrum Praha
Antonín Pleštil, ASICentrum Praha
Zdeněk Plíva, TU v Liberci - předseda PV pro PAD2008
Stanislav Racek, ZČU v Plzni
Jan Schmidt, ČVUT v Praze
Miroslav Skrbek, ČVUT v Praze
Josef Strnadel, VUT v Brně
Vlastimil Vavřička, ZČU v Plzni
Karel Vlček, UTB ve Zlíně