Šestý ročník semináře PAD 2008

se bude konat ve dnech 15. až 17. září 2008 v Hejnicích, na samém úpatí Jizerských hor. V těsném sousedství vyhlášeného poutního místa - barokního chrámu Navštívení Panny Marie se nachází bývalý františkánský klášter, který se stane na uvedené dny domovem a auditoriem tohoto setkání. Pomyslný pořadatelský štafetový kolík převzal Ústav informačních technologií a elektroniky (w) fakulty mechatroniky (w) na Technické univerzitě v Liberci (w). Semináře Počítačové architektury a diagnostika (PAD) navazují na tradici seminářů "Diagnostika mikroprocesoru" konaných v 80.letech v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Vůdčí osobností těchto seminářů byl, dnes již zesnulý, prof. Ing. Jan Hlavička, DrSC.


Cílem těchto setkání je vytvořit odborné, a při tom neformální, prostředí pro prezentaci výsledků práce doktorandů ze zúčastněných pracovišť České republiky i Slovenské republiky. Jednotlivé prezentace jsou provázeny diskusí se školiteli a ostatními doktorandy, všechny příspěvky jsou rezenzované, přičemž recenzent sám vede diskusi po vlastní prezentaci; takto je možno získat nejlepší zpětnou vazbu ke své práci. Je to také ideální příležitost k navázání neformálních i profesionálních vztahů s lidmi z jednotlivých zúčastněných pracovišť. Všechny přijaté příspěvky jsou publikovány ve formě sborníku a nejlepší práce jsou hodnocené podle zaměření a kvality pro každý ročník doktorského studia a jsou oceněné cenou Prof. J. Hlavičky.GPS kláštera: Loc: 50°52'33.223"N, 15°10'57.303"E (doporučuji mapy.cz , google maps nemá takové rozlišení).Partnerské organizace: