Organizátoři děkují sponzorům, kteří se podílejí na financování PAD-2008:
 
 
       ASICentrum logo
       
       
       Honeywell logo
       
 
Další dík patří autorům nástroje pro správu příspěvků PAD-2008:
 
 
       ConfTool logo