Registrace:

Registraci provede každý účastník (student, oponent, školitel) zasláním vyplněného formuláře na kontaktní adresu.

Formulář studenta je zde
Formulář školitele / oponenta je zde
Přehled registračních údajů

Poznámky k formulářům, platbám:

Orientační Ceny:

Vložné: