Příspěvky

Příspěvky budou publikovány ve sborníku (formát A4). Předpokládaný rozsah jednoho příspěvku je 6 stran formátu A4. Jazyk příspěvků je angličtina, čeština, slovenština. Formátování je patrné ze šablon (viz níže).

Odeslání příspěvků, recenze

Organizační výbor získal právo použít pro správu příspěvků nástroj ConfTool. Jsme si vědomi že jde o zaměřování vrabce pomocí řízené střely, ale dovolili jsme si využít této události pro zkoušku ohněm před další očekávanou akcí DDECS 2009. Z toho důvodu Vás prosíme o sdělení všech připomínek k fungování toolu. Předem děkujeme a nejlepší připomínky odměníme ;-).

ConfTool - Nástroj pro odeslání příspěvků a pro přístup recenzentů je zde

Šablony

Šablony jsou stejné jako obvykle; pro jistotu jsou i zde k nahlédnutí: ve souboru sablona.doc, nebo sablona.pdf

Oponentské posudky

Oponenti a recenzenti, pro hodnocení vybraných příspěvků použijte také aplikaci ConfTool. Kdybyste si chtěli připravit posudek off-line, použijte tento formulář a komentáře pak zkopírujte do jednoho okna "Comments for authors"; interní komentář je (snad) vidět pouze mezi členy PC.

Prezentace

Svou práci bude student představovat i veřejně - formou prezentace. Měla by být stručná, úderná, jasná, zajímavá; jejím obsahem by mělo být: