Počítačové architektury & diagnostika 2008

   česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
   Hejnice  15. – 17. 9. 2008